Novodobá historie od roku 2000                   Tělocvičné jednoty Sokol Poříčí nad Sázavou

Kdo otevřel rekonstruované hřiště

Ing. Hana Moučková starostka ČOS, Ing. Jiří Kynos člen jednoty účastník OH 1972, Zdeněk Balík starosta Župy Blanické, František Zvolský starosta Mrače 

V sobotu 12.10.2019 proběhlo slavnostní přestřižení pásky po rekonstrukci oplocení, hřiště a ochranných sítí pro bezpečné sportování u sokolovny v Poříčí nad Sázavou. Naše jednota si dala další dárek ke svým 115 narozeninám ,které již oslavila v jarní části roku dokončením dlouholeté postupné rekonstrukce a slavnostním otevřením sokolovny. 

Historie od roku 2000 od obnovení jednoty a převzetí sokolovny


V sokolovně po převzetí v roce 2000 nebylo bohužel již žádné  sokolské náčiní, které by například zručný restauratér dal do své původní podoby. V té době už sokolovna bohužel jinou činností než sokolskou diskotékou a barem, který nejprve od roku 1996 provozoval pan Ježek a později jiní nájemci. Zde bylo nutné zachovat smluvní vztahy tak, aby vůbec místní Sokol mohl zajistit základní údržbu, opravy a provoz sokolovny.

Činnost Tělocvičné jednoty Sokol Poříčí nad Sázavou od roku 2000 mužstva házené žáci , žákyně pod vedení Romana Vrtišky a tým žen a fotbalu. Dále v roce 2000 byla založena Duhová kulička, která měla v sokolovně své prostory a podporovala dění v obci od keramické dílny (vlastní keramická pec), která byla v tak zvaném pekle až po pořadatelství dětských dnů, bazarů, karnevalů, plesů, výstav a dalších jiných akcí. To vše probíhalo v pravidelných čase až do roku 2011.

Od roku 2011 byla činnost Sokola Poříčí nad Sázavou upravena i pro pohybové aktivity dětí pod názve sportovní školička děti 3-5 let většina akcí se odehrávala na fotbalovém hřišti nebo v místní tělocvičně pod vedení Zdeňka Šroma, protože sokolovna přestala mít svůj účel v zázemí a hlavně v otázce využitelnosti prostor, které nebyli vyhovující. Scházelo několik základních věcí (topení zde byla pouze kamna na uhlí, rozvod elektroinstalace v celém objektu, okna, kanalizace a to je jen několik zásadních problémů)

Stav jednoty je po celou dobu konstantní kdy ve vedení je skupina osob spojených se sportovní činností v obci Poříčí nad Sázavou Petr Souček, Josef Vlček, Milan Šrom, Milan Musil, Roman Vrtiška, Jaroslav Platil, Jaroslav Kubeš, Jiří Kynos a starosta Petr Lacina. Tito lidé jsou doplněni i o další mladší členy, kteří svou aktivitu přenášejí na děti zejména pak Zdeněk Šrom šéftrenér sportu, David Přenosil (syn dlouholetého starosty obce), Jiří Hromas, Ondřej Páv, Jan Krůta ml..

Podporu posledních let od prezentace projektu rekonstrukce sokolovny v roce 2012 byla od pana Jan Krůta st., Hany Vaňousové, paní Nádvorníkové, paní Havlíčkové - Frantesové a dalších občanů Poříčí nad Sázavou. 

Sokolský prapor místní jednoty byl předán před slavnostním otevřením panem Přenosilem za přispění paní Barkové. Představení praporu se ujal Jakub Kohák člen místní jednoty v Sokolském kroji.


A jaký program nás čeká se Sokolem v Poříčí na rok 2019

Plány do budoucnosti v Sokole Poříčí nad Sázavou

cviční - plánujeme dle zájmu členů od podzimu 2000 a také nutnosti zajištění cvičitelů (jóga, aerobik, moderní tanec atd.) je pak možné tyto hodiny zařadit do kalendáře a rezervací sokolovny. Další novou zájmovou složkou je stolní tenis a zakoupení dvou nových stolů pokud se podaří získat ekonomické zajištění nákupu.

Rekonstrukce asfaltového hřiště na hřiště víceúčelové pro větší možnosti sportování zejména ( florbal, basketbal, házená, fotbal, tenis a volejbal).

Děkujeme za finanční podporu MŠMT v roce 2018 

V roce 2019 jsme od Středočeského kraje obdrželi dotaci na sportovní činnost naší jednoty, která nám výrazně pomohla při našem rozvoji a nastavení nových rozvojových plánů v oblasti práce s mládeží.


Děkujeme za finanční podporu Středočeskému kraji při financování naší sportovní činnosti pro naši Tělocvičnou jednotu Sokol v roce 2019


Děkujeme MŠMT za finanční podporu v roce 2019