Historie Sokola Poříčí nad Sázavou 115 let                            Ustavující valná hromada dne 12.5.1904 prvních 26 členů   založilo Sokol Poříčí. Prvním starostou se stal Jan Heřman a místostarostou Jan Košťál náčelník František Poloprudský jednatel Vilém Pojezdný a pokladník Ludvík Micka.

115 let od založení Tělocvičné jednoty Sokol Poříčí nad Sázavou

12.5.1904

Kroniku sepsal sestra Bohumila Nádvorníková - Fialová  a Jaroslava Nádvorníková 

Prvního veřejného cvičení v roce 1904 proběhlo v Bystřici, kde se jej účastnilo patnáct členů.

Divadelní soubor v Poříčí nad Sázavou byl založen v roce 1905. A ve stejném roce se konal první sokolský ples. V roce 1906 tu byli již první šibřinky se sloganem ,, Do nitra země,, tato akce se velice vydařilo o čemž svědčí více jak 150 masek. Rok 1906 byl velice bohatý na akce zejména místní slet na Markově zahradě se velice zdařil. Účastnilo se jej 75 cvičenců od 8 jednot. V tomto roce došlo rovněž k založení sokolské knihovny ta měla více jak 300 knih což na svou dobu byl ojedinělí stav.

Cvičenců stále přibývalo a sál v hostinci již nestačil a tak v roce 1913 zakoupil Sokol pozemek na výstavbu sokolovny. Zajímavostí bylo období od roku 1913-1919 ,kdy bratři K.Pánek a A Pánek měli hostinec v Městečku, kde se v tomto období cvičilo. Prostředky na výstavbu sokolovny se získávali za pořádání plesů, zábav nebo dobrovolné činnosti pro obec. Bohužel stavbě zamezila první světová válka, proto se bohužel začalo stavět až v roce 1932, kdy základní stavební kámen byl přivezen z lomu ze Žíňan.

Po první světové válce se stále cvičilo v hostinských sálech a prvním náčelníky, kteří absolvovali cvičitelskou školu ČOS, byli František Podroužek a Josef Žáček. V té době se již začal rovněž formovat i ženský odbor jehož první průkopnicí byla Vilma Žáčková - Šachová, která již v roce 1918 začala cvičit s muži. A tak  19.3.1919 došlo na založení ženského odboru a první náčelnicí byla právě Vilma Žáčková - Šachová. Cvičit začalo 10 žen a tím rovněž vzrostl i počet členů celkem na 104.

Na VII Všesokolském sletě v roce 1920 cvičilo z Poříčí 10 členů (9 mužů a 1 žena Vilma Žáčková - Šachová). Sokol Poříčí v roce 1920 založil dvě pobočky v Městečku a Čerčanech. Vilma Žáčková - Šachová byla od roku 1931 - 1948 župní náčelnicí a i v pozdním věku byla součástí všech sokolských akcí. Její následovnice byli Anna Šindelářová / Městečko/ Marie Lorencová, Anna Růžičková a Marie Pilátová - Schneibergová, která krom náčelnice byla i velice aktivní sportovkyní. Mezi muži v této době byl předním cvičitelem a trenérem Stanislav Hamr a později Jaroslav Přenosil.

 V říjnu roku 1932 o posvícení byla sokolovna slavnostně otevřena a konalo se u jejího hřiště první župní cvičení. Sokolovna byla od roku 1932 až do okupace využívána ke cvičení všech odborů a k nácviků na slety . Přesná čísla až do roku 1948 nejsou v kronice evidovány ovšem jednalo se především o ženy, dorostenky a žactvo.

Po dobu druhé světové války byl Sokol rozpuštěn a sokolovna upravena na biograf a kino. Filmy se zde promítali až do 80 let minulého století

Po válce bylo hned zahájeno cvičení všech složek pod vedením cvičitelek Marie Pilátová - Schneibergová, Bohumila Fialová, Jarmila Hubínková, Soňa Lorencová, Marie Hrušková a Ladislav Novák.

Mezi léty 1947-1948 došlo k přístavbě dalšího sálu pro nedostatek místa v sokolovně jak na cvičení tak i na pořádání kulturních a společenských akcí jako byli plesy, taneční zábavy, šibřinky a další akce. Sokolovnu rovněž až do roku 1952 využívala i místní škola.

Významnou složkou Sokola Poříčí nad Sázavou byl i divadelní soubor ,který pravidelně každý rok zařadil novou hru do svého bohatého repertoáru. Poslední velkou hrou byla v šedesátých letech hra C.K.Polní maršálek ve velkém divadelním obsazení a i hudebním doprovodem.

Zásluhu na rozmachu divadelního odboru mají režiséři Anna Růžičková, Fr. Weisbergerová, Marie Hrušková a Josef Topol. Divadelní soubor se skládal zejména přes rodinné klany Paurovi, Vojtíškovi a jednotlivci, Jindřich Lorenc, Marie Pilátová, Bohumila Fialová a její dcery, Josef Doležal, Jiřina Marešová, Stanislav Hamr, Jaroslav Jung, Soňa Lorencová, a další.

Každoročně vždy v lednu pořádal Sokol bál s půlnoční Českou besedou hlavní organizátorkou byla vždy Marie Pilátová - Schneibergová.

Od roku 1954 začal rovněž fungovat oddíl volejbalu pod vedením Stanislava Hamra,který byl pozdějším náčelníkem a předsedou klubu. Volejbal začal i u žen pod vedením Jany Klauzové - Birovské.

Začali se rozvíjet i další sporty například byl založen oddíl stolního tenisu jeho hráčky a hráči byli Karel Potůček, Josef Havlík, Marie Pilátová - Schneibergová, Eva Hrušková reprezentovali náš Sokol na krajských přeborech. Dalším sportem, který byl založen byl fotbal od roku 1947 - 1958 se hrála III. tř, poté začal fotbal stagnovat a jeho obnova začala až v 70 letech, kdy se o jeho obnovu zasloužilo několik funkcionářů Jaroslav Houdek, Václav Zrcek, Stanislav Novák, Josef Krčmář později Miloslav Šíma, Bedřich Vlček,Jaroslav Přenosil, Jiří Limon, Jan Cháb, Lumír Lacina,Jindřich Všetečka a bratři Havelkové.

Oddíl atletiky byl velice aktivní v letech 1958 - 1962 a jeho členky Bohumila Fialová nebo Ludmila Korbelová dosahovali mnoho úspěchů v krajských přeborech.

V gymnastických soutěžích měli úspěch pod vedením Marie Pilátové, Bohumily Fialové Nádvorníkové, Heleny Vyskočilové, Aleny Havelkové, Hildy a Hedviky Jonovy a Blanky Herdové.

Stanislav Hamr měl také velké úspěchy jako trenér házené a se svými svěřenci Stanislav Pěkným, Jaroslav Zemanem,Zdeněk Vobecký,Mirek Matoušek,František Mareš.  

Rok 1977 se obnovení stolního tenisu pod,který aktivně hrál a později byl i úspěšným trenérem Jaroslav Cempírek. Byl to vlastně rodinný tým dcer Jaroslavy,Dany a syna Václava. Dalšími členy byli bratři Martin a Petr Vobecký a Dušan Řezníček.

Stav cvičitelské základny byl veden přes rodinné klany rodin Hamplů, Potůčků, Růžičků, Čuříků,Skružných, Pilátů, Fialů, Chábů, Herdů,Barků,Hamrů,Přenosilů, Suchých,Vyskočilů a Nováků.

Aktuální stav cvičitelů je pod vedením cvičitelek Chábové, Dlouhé a Kurzové.

Od obnovení činnosti Sokola Poříčí nad Sázavou v roce 2000 je starostou Petr Lacina. 

Pamětní dokumenty