Historie Sokola Poříčí nad Sázavou 115 let                            Ustavující valná hromada dne 12.5.1904 prvních 26 členů   založilo Sokol Poříčí. Prvním starostou se stal Jan Heřman a místostarostou Jan Košťál náčelník František Poloprudský jednatel Vilém Pojezdný a pokladník Ludvík Micka.

115 let od založení Tělocvičné jednoty Sokol Poříčí nad Sázavou

12.5.1904

Kroniku sepsal sestra Bohumila Nádvorníková - Fialová  a Jaroslava Nádvorníková 

Prvního veřejného cvičení v roce 1904 proběhlo v Bystřici, kde se jej účastnilo patnáct členů.

Divadelní soubor v Poříčí nad Sázavou byl založen v roce 1905. A ve stejném roce se konal první sokolský ples. V roce 1906 tu byli již první šibřinky se sloganem ,, Do nitra země,, tato akce se velice vydařilo o čemž svědčí více jak 150 masek. Rok 1906 byl velice bohatý na akce zejména místní slet na Markově zahradě se velice zdařil. Účastnilo se jej 75 cvičenců od 8 jednot. V tomto roce došlo rovněž k založení sokolské knihovny ta měla více jak 300 knih což na svou dobu byl ojedinělí stav.

Cvičenců stále přibývalo a sál v hostinci již nestačil a tak v roce 1913 zakoupil Sokol pozemek na výstavbu sokolovny. Zajímavostí bylo období od roku 1913-1919 ,kdy bratři K.Pánek a A Pánek měli hostinec v Městečku, kde se v tomto období cvičilo. Prostředky na výstavbu sokolovny se získávali za pořádání plesů, zábav nebo dobrovolné činnosti pro obec. Bohužel stavbě zamezila první světová válka, proto se bohužel začalo stavět až v roce 1932, kdy základní stavební kámen byl přivezen z lomu ze Žíňan.

Po první světové válce se stále cvičilo v hostinských sálech a prvním náčelníky, kteří absolvovali cvičitelskou školu ČOS, byli František Podroužek a Josef Žáček. V té době se již začal rovněž formovat i ženský odbor jehož první průkopnicí byla Vilma Žáčková - Šachová, která již v roce 1918 začala cvičit s muži. A tak  19.3.1919 došlo na založení ženského odboru a první náčelnicí byla právě Vilma Žáčková - Šachová. Cvičit začalo 10 žen a tím rovněž vzrostl i počet členů celkem na 104.

Na VII Všesokolském sletě v roce 1920 cvičilo z Poříčí 10 členů (9 mužů a 1 žena Vilma Žáčková - Šachová). Sokol Poříčí v roce 1920 založil dvě pobočky v Městečku a Čerčanech. Vilma Žáčková - Šachová byla od roku 1931 - 1948 župní náčelnicí a i v pozdním věku byla součástí všech sokolských akcí. Její následovnice byli Anna Šindelářová / Městečko/ Marie Lorencová, Anna Růžičková a Marie Pilátová - Schneibergová, která krom náčelnice byla i velice aktivní sportovkyní. Mezi muži v této době byl předním cvičitelem a trenérem Stanislav Hamr a později Jaroslav Přenosil.

 V říjnu roku 1932 o posvícení byla sokolovna slavnostně otevřena a konalo se u jejího hřiště první župní cvičení. Sokolovna byla od roku 1932 až do okupace využívána ke cvičení všech odborů a k nácviků na slety . Přesná čísla až do roku 1948 nejsou v kronice evidovány ovšem jednalo se především o ženy, dorostenky a žactvo.

Po dobu druhé světové války byl Sokol rozpuštěn a sokolovna upravena na biograf a kino. Filmy se zde promítali až do 80 let minulého století

Po válce bylo hned zahájeno cvičení všech složek pod vedením cvičitelek Marie Pilátová - Schneibergová, Bohumila Fialová, Jarmila Hubínková, Soňa Lorencová, Marie Hrušková a Ladislav Novák.

Mezi léty 1947-1948 došlo k přístavbě dalšího sálu pro nedostatek místa v sokolovně jak na cvičení tak i na pořádání kulturních a společenských akcí jako byli plesy, taneční zábavy, šibřinky a další akce. Sokolovnu rovněž až do roku 1952 využívala i místní škola.

Významnou složkou Sokola Poříčí nad Sázavou byl i divadelní soubor ,který pravidelně každý rok zařadil novou hru do svého bohatého repertoáru. Poslední velkou hrou byla v šedesátých letech hra C.K.Polní maršálek ve velkém divadelním obsazení a i hudebním doprovodem.

Zásluhu na rozmachu divadelního odboru mají režiséři Anna Růžičková, Fr. Weisbergerová, Marie Hrušková a Josef Topol. Divadelní soubor se skládal zejména přes rodinné klany Paurovi, Vojtíškovi a jednotlivci, Jindřich Lorenc, Marie Pilátová, Bohumila Fialová a její dcery, Josef Doležal, Jiřina Marešová, Stanislav Hamr, Jaroslav Jung, Soňa Lorencová, a další.

Každoročně vždy v lednu pořádal Sokol bál s půlnoční Českou besedou hlavní organizátorkou byla vždy Marie Pilátová - Schneibergová.

Od roku 1954 začal rovněž fungovat oddíl volejbalu pod vedením Stanislava Hamra,který byl pozdějším náčelníkem a předsedou klubu. Volejbal začal i u žen pod vedením Jany Klauzové - Birovské.

Začali se rozvíjet i další sporty například byl založen oddíl stolního tenisu jeho hráčky a hráči byli Karel Potůček, Josef Havlík, Marie Pilátová - Schneibergová, Eva Hrušková reprezentovali náš Sokol na krajských přeborech. Dalším sportem, který byl založen byl fotbal od roku 1947 - 1958 se hrála III. tř, poté začal fotbal stagnovat a jeho obnova začala až v 70 letech, kdy se o jeho obnovu zasloužilo několik funkcionářů Jaroslav Houdek, Václav Zrcek, Stanislav Novák, Josef Krčmář později Miloslav Šíma, Bedřich Vlček,Jaroslav Přenosil, Jiří Limon, Jan Cháb, Lumír Lacina,Jindřich Všetečka a bratři Havelkové.

Oddíl atletiky byl velice aktivní v letech 1958 - 1962 a jeho členky Bohumila Fialová nebo Ludmila Korbelová dosahovali mnoho úspěchů v krajských přeborech.

V gymnastických soutěžích měli úspěch pod vedením Marie Pilátové, Bohumily Fialové Nádvorníkové, Heleny Vyskočilové, Aleny Havelkové, Hildy a Hedviky Jonovy a Blanky Herdové.

Stanislav Hamr měl také velké úspěchy jako trenér házené a se svými svěřenci Stanislav Pěkným, Jaroslav Zemanem,Zdeněk Vobecký,Mirek Matoušek,František Mareš.  

Rok 1977 se obnovení stolního tenisu pod,který aktivně hrál a později byl i úspěšným trenérem Jaroslav Cempírek. Byl to vlastně rodinný tým dcer Jaroslavy,Dany a syna Václava. Dalšími členy byli bratři Martin a Petr Vobecký a Dušan Řezníček.

Stav cvičitelské základny byl veden přes rodinné klany rodin Hamplů, Potůčků, Růžičků, Čuříků,Skružných, Pilátů, Fialů, Chábů, Herdů,Barků,Hamrů,Přenosilů, Suchých,Vyskočilů a Nováků.

Aktuální stav cvičitelů je pod vedením cvičitelek Chábové, Dlouhé a Kurzové.

Od obnovení činnosti Sokola Poříčí nad Sázavou v roce 2000 je starostou Petr Lacina. 

Pamětní dokumenty 

Novodobé období Tělocvičné jednoty Sokol Poříčí nad Sázavou se začalo v roce 2000, to proběhlo obnovení činnosti místní jednoty. Sokolovnu naší jednotě předala v Květnu roku 2000 v té době ještě, jako vedoucí odboru majetku ČOS Ing. Hana Moučková do rukou bratra starosty Petra Laciny. O 19 let později přesně 16.března 2019 přestřihla Ing. Hana Moučková již v pozici starostky ČOS slavnostní pásku k otevření rekonstruované sokolovny v Poříčí nad Sázavou a skoro po 19 letech došel Sokol Poříčí do cíle svých aktivit. O několik měsíců později 12.října 2019 opět starostka ČOS Ing. Hana Moučková dokončil svou přítomností celý rekonstruovaný areál sokolovny. Největší zásluhu na rozvoji naší jednoty má bratr starosta Petr Lacina, bratr jednatel Jaroslav Kubeš a bratr hospodář Milan Musil.